kamagra shop levitra preis cialis kaufen cialis generika viagra generika cialis generika kamagra shop cialis generika viagra bestellen viagra generika kamagra oral jelly cialis generika levitra generika viagra generika viagra für frauen viagra online kaufen cialis 20mg cialis preis viagra online kaufen cialis original levitra bestellen kamagra 100mg kamagra bestellen cialis online viagra online kaufen levitra 20mg viagra kaufen kamagra 100mg kamagra bestellen viagra online

"สมาคมคณิตศาสตรศึกษา"

ข่าวประชาสัมพันธ์

   เมื่อวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทย สร้างความร่วมมือทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศมากกว่า 600 คน อ่านต่อ

การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 1